Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för ledighet på Enheten för bistånd  Funktionshinder och Enheten för bistånd - Vård och omsorg.

Följ denna rutin då du ska vara ledig från arbetet. På så vis säkrar vi att de ärenden du handlägger inte faller mellan stolarna.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller alla som arbetar på Enheten för bistånd - funktionshinder och Enheten för bistånd - Vård och omsorg. Rutinen gäller planerad ledighet och gäller inte då du är sjuk. För att se vad som gäller vid sjukdom se "Rutin för sjukanmälan på Enheten för bistånd och stöd.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare

1. Fråga dina kollegor vid ledighet enstaka dag, vid behov lyft frågan med chefen.

2. Skicka ett e-postmeddelande till chefen och lägg in ledigheten i BeSched.

3. Dokumentera dina ärenden och överrapportera till en kollega innan du går på ledighet.

4) a. Vidarebefordra meddelanden i Magna Cura.

4) b. Hänvisa e-post och skriv frånvaromeddelande.

4) c. Lägg in semester i Trio.

4) d. Skriv på tavlan vilka dagar du är på ledighet.

5) a. Informera verkställigheten eller andra sammarbetspartners.

5) b. Gå igenom BeSched och godkänn alla tidigare dagar.

6. Försök undvika hembesök och vårdplanering dagarna innan huvudsemester.

Enhetschef för Enheten för bistånd Funktionshinder.

1. Kontrollera i BeSched/bemanningsgrupp hur många som redan har beviljats semester ett visst datum. Är datumet längre fram på året välj "Hämta igen" och byt startdatum i BeSched. Hantera ledighetsförfrågningar i BeSched fortlöpande.

2. Före huvudsemesterperioden går du igenom medarbetarnas önskemål på semesterlistan. Godkänn semesterlistan när ledigheten är fördelad så att verksamheten fungerar. Dokumentera önskad period och beviljad period per medarbetare så det inte alltid blir samma medarbetare som ej får önskad period om det inte går att tillgodose allas önskemål utifrån verksamhetens behov.

3. Sänd semesterlistan till verksamhetschefen för information och samverkan.

4. Gå igenom BeSched och attestera ledigheterna.

5. Se över att överrapporteingsrutinen är känd och följs av medarbetarna när de går på ledighet.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmaste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2019-01-30

  • Dokumentetsnamn: Rutin för ledighet på Enheten för bistånd - Vård och Omsorg respektive Funktionshinder
  • Dokumentet gäller för: Enheten för bistånd -  Vård och Omsorg respektive Funktionshinder
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2020-01-15
  • Dokumentansvarig:  Enhetschef för enheten för bistånd - Vård och Omsorg respektive Funktionshinder
  • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp Enheten för bistånd - Vård och Omsorg respektive Funktionshinder
  • Senast reviderad: 2018-09-22
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken