Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för användning av personlarm

Denna rutin gäller för Enheten för bistånd - Vård och Omsorg, och Enheten för bistånd Funktionshinder.

Rutinen innehåller en kortfattad beskrivning av hur ska använda dig av personlarmet.

ORD OCH BEGREPP

Personlarm

När det i denna rutin står personlarm är det ett mobilt personlarm som åsyftas.

Användare

Den fysiska person som använder personlarmet.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Administrativ handläggare

 1. Provlarma personlarmet varje kvartal.
 2. Följ instruktionerna för provlarm som ligger under larmets laddningsstation. Prova även att lägga in tilläggsinformation och se om SOS ser den informationen.
 3. Kontrollera efter att provlarmningen utförts att aktuell enhetschef fått ett sms och att ett meddelande gått till enhetens gemensamma e-post om vilken position. Skriv i larmdokumentet under G:/ Arbetsmiljö när provlarmningen är utförd.

Användare

 1. Gör en bedömning om personlarmet behövs och/eller gå 2 personal på t.ex. hembesöket.
 2. Meddela aktuell enhetschef och/eller gruppledare att du tänker ta med larmet och till vilken adress. Maila alla på Enheten för bistånd att du tagit med larmet.
 3. Hämta larmet som finns hos den administrativa handläggaren, skriv i datum och ditt namn i dokumentet som ligger under laddningsstationen.
 4. Sms:a tilläggsinformation för FH till +37 283 322 653 och för VO till +37 283 857 037, se manual under larmet. Det är viktigt så att SOS vet exakt vilken adress och till vilken
  person du ska besöka för en snabbare insats.
 5. Behöver du använda larmet trycker du på larmknappen, håll den inne i minst 3 sekunder. När du känner en vibration i larmet kan du släppa knappen, larmet har då gått vidare till SOS. När det kommer en ny vibration har SOS tagit emot ditt larm. Det går då att prata med larmcentralen via larmet och du kan då upplysa dem om pågående situation. SOS är tysta först för att lyssna av situationen. GPS finns i larmet och det är Securitas som åker ut vid larm. När du har larmat skickas det automatiskt ut ett sms till aktuell enhetschef samt ett meddelande till enhetens gemensamma e-post.
 6. När du kommer tillbaka från hembesöket, sätter du larmet i laddningsstationen och meddelar alla på Enheten för bistånd via e-post att du är tillbaka.

Aktuell enhetschef

 1. En användare meddelar dig att larmet ska användas och till vilken adress.
 2. Vid larm får du ett sms med information om att användaren har larmat samt position.
 3. Gör en bedömning utifrån situationen hur du ska agera. Se kommunens krisplan vid behov

Administrativ personal

 1. När du får e-post om att någon på enheten ska ta med larmet på hembesök tittar du mer frekvent i den gemensamma e-posten.
 2. Kommer det ett e-postmeddelande från SOS om att larmet använts kontaktar du aktuell enhetschef eller gruppledare.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmaste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2019-07-03

 • Dokumentetsnamn: Rutin för användning av personlarm
 • Dokumentet gäller för: Enheten för bistånd - Vård och omsorg och Enheten för bistånd - Funktionshinder
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Dokumentansvarig:  Enhetschef Enheten för bistånd - Vård och omsorg, och Enhetschef Enheten för bistånd - Funktionshinder
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef Enheten för bistånd - Vård och omsorg, och enhetschef Enheten för bistånd - Funktionshinder
 • Ursprungligt upprättandedatum: 2018-11-01
 • Senast reviderad: 2019-06-20
 • Giltighetstid: 2021-06-01
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken