Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för avslagsbeslut

I denna rutin finner du en kortfattad beskrivning av vilka steg som är centrala i handläggningen för avslagsbeslut.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Enheten för bistånd - vård och omsorg respektive enheten för bistånd - funktionshinder

ORD OCH BEGREPP

System och verksamhetssystem
När det i denna rutin står system är det Magna Cura som åsyftas.

 

RUTINEN

Biståndshandläggare

1. Ring brukaren/vårdnadshavare/god man/förvaltare och meddela avslagsbeslutet, be dem att höra av sig om inte brevet har kommit fram inom 5 vardagar. Informera att du har skickat med en besvärshänvisning. Önskar brukaren överklaga beslutet så är handläggaren skyldig att vara behjälplig.

2. Skriv ut och skriv under utredningen.

3. Skicka utredningen och en besvärshänvisning med A-post. Besvärshänvisningen finns under dokument i systemet.

4. Dokumentera i systemet under socialdokumentation – anteckningar att: Avslagsbeslut gällande ansökan om ??, samt besvärshänvisning har idag
expedierats med A-post till ??. Undertecknad har kommunicerat avslagsbeslutet
via telefon med ??.

5. Lägg in bevakning (4 v) i Magna Cura. Överklagas inte beslutet avslutas ärendet efter 4 veckor, fyll i avslutningsorsak.

6. Överklagas beslutet följ rutinen för överklagan som finns på Kvalitetsfabriken.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmsta chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2019-08-05

  • Dokumentets namn: Rutin för avslagsbeslut
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Dokumentansvarig: Enhetschef enheten för bistånd - vård och omsorg
  • Dokumentet beslutat av: Enhetschef enheten för bistånd - vård och omsorg respektive enhetschef enheten för bistånd - funktionshinder
  • Ursprungligt upprättandedatum: 2016-06-09
  • Giltighetstid: 2019-12-31
  • Senast reviderad: 2018-12-14
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken