Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för beslut om vård- och omsorgsboende

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Vid fattande av beslut om vård- och omsorgsboende enligt delegationsordningen från SN 2016-02-23 § 25.

ORD OCH BEGREPP

System/ verksamhetssystem
När det i denna rutin står system eller verksamhetssystem är det Magna Cura som åsyftas.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Assistentgruppen

1. Om en ansökan gällande vård- och omsorgsboende inkommer skriftligen datumstämplas ansökan och lämnas till aktuell handläggare.

Biståndshandläggaren och LSS/ biståndshandläggare
1. Om en ansökan gällande vård- och omsorgsboende inkommer skriftligen eller muntligen dokumenteras det i systemet och i word-dokumentet under G:.
2. Gör ett hembesök och samla in information om brukaren.
3. Skriv utredningen med utkast på sammanfattning och bedömning.
4. Lägg enhetschefen som beslutsfattare i systemet.
5. Meddela enhetschefen och övriga handläggare fredagen innan ärendet ska lyftas.

Gruppledare på Enheten för bistånd – Vård och omsorg 1. Senast tisdagen innan den onsdagen som ärendet ska tas upp på samrådsträffen meddelas handläggarna om vilka ärenden som ska diskuteras.

Biståndshandläggaren och LSS-/biståndshandläggare
1. Efter samrådsträffen justeras ärendet skyndsamt.
2. Meddela enhetschefen när förslaget till beslut är klart.


Enhetschef för Enheten för bistånd - Vård och omsorg
1. Fattar beslut i ärendet och signerar i systemet.
2. Skriv ut beslutet och skriv under.
3. Lämna beslutet till aktuell handläggare.
4. Meddela gruppledaren att beslut är taget.


Biståndshandläggare och LSS-/biståndshandläggare
1. Skriver under förslag till beslut om det behövs.
2. Utskick till brukaren följer rutin för avslag eller bifall. Meddela beslutet muntligen.

Gruppledare på Enheten för bistånd – Vård och omsorg
1. Vid bifall på vård- & omsorgsboende se till att ärendet ligger på B0/BE alt B8/AK.
2. Signera beställningen.
3. Skicka meddelande till BOSAM-gruppen med nedanstående info:

Namn
Personnummer
Önskemål
Övrig information: Vanlig plats, demens diagnos – vanlig plats/demensboende osv
Vistelse idag, ordinärt boende, ktp, ktp-ivp osv.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta berörd enhetschef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 3

Senast ändrad 2019-07-05

  • Dokumentetsnamn: Rutin för beslut om vård- och omsorgboende
  • Dokumentet gäller för:  Enheten för bistånd - vård och omsorg
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2021-06-01
  • Dokumentansvarig: Enhetschef - Enheten för bistånd - vård och omsorg
  • Dokumentet beslutat av:  Enhetschef - Enheten för bistånd - vård och omsorg
  • Senast reviderad: 2019-05-24
  • Version: 4

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken