Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för från ansökan till verkställighet - tillfällig vistelse i annan kommun

När en enskild önskar vistas i en annan kommun tillfälligt är det flera olika professioner som behöver samverka för att få ett effektivt flöde. Denna rutin är till för att tydliggöra vem som ska göra vad efter att en ansökan om tillfällig vistelse i annan kommun inkommit.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller när en ansökan om tillfällig vistelse i annan kommun inkommit.

Rutinen gäller för enheten för bistånd – Vård och omsorg.

RUTINEN

Ersättningsbelopp 1 maj 2019

Omvårdnad och serviceinsatser ersätts med 475 kr/h.
Den utförda tiden ersätts per minut, administration och resor ersätts ej separat.

Trygghetslarm ersätts med 452 kr/månad.
Installation/avinstallation eller besvarat larm ersätts ej separat.

Matdistribution ersätts med 54 kr/portion inklusive distributionen.

Redovisning av fakturaunderlag

Gislaveds kommun behöver redovisning av utförd tid per minut från vistelsekommunen då den enskilde betalar hemtjänstavgift enbart för utförd tid.

Fakturaunderlagen för tex utförd tid och matdistribution ska redovisas andra vardagen i månaden via fax till 0371-106 30 till Enheten för bistånd – Vård och omsorg.

Vid frågor nås avgiftshandläggarna på 0371-813 21/814 29.

Fakturering

Fakturan till Gislaveds kommun skickas varje månad till:
Gislaveds Kommun
Box 50
332 22 Gislaved
Ref kod: 3FO

ANSVARSFÖRDELNING

Biståndshandläggare
1. En ansökan om vistelse i annan kommun inkommer från brukare i kommunen. Ansökan ska inkomma fyra veckor före uppstart. Ta upp ärendet i handläggargruppen.
2. Gå in på den önskade kommunens hemsida för att se om de har någon beställningsblankett. Ta en första kontakt med kommunen för att höra om de har möjlighet att utföra insatserna som brukaren ansökt om. Fyll i den tänkta kommunens blankett och skicka med beställningen och annan viktig information som kommunen efterfrågar. Har de ingen blankett används kommunens egna under mappen vistelse i annan kommun under G:.
3. Ta beslut och skapa en utredning tex hemtjänst i vistelsekommun 4020, 4220.
4. Meddela avgiftshandläggare att en person från kommunen kommer att vistas i annan kommun under en period och lämna kopia på beställningsblanketten.
5. Vid beställning på vistelsekommunens blankett glöm ej att ange texten under Redovisning av fakturaunderlag.
6. När personen återvänt till Gislaveds kommun avslutas det tillfälliga beslutet i Magna Cura.

Avgiftshandläggare
1. Vänta in underlag från vistelsekommunen via fax, kommer det inte i tid kontaktas kontaktpersonen i den tilltänkta kommunen. Lägg in tid i Magna Cura till brukarens avgifter. Kontera fakturan som kommer från vistelsekommunen enligt dokument.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta enhetschef Bistånd - Vård och omsorg

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-05-17

  • Dokumentets namn: Rutin från ansökan till verkställighet – tillfällig vistelse i annan kommun
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Dokumentansvarig: Enhetschef bistånd – Vård och omsorg
  • Dokumentet beslutat av: Enhetschef bistånd – Vård och omsorg
  • Ursprungligt upprättandedatum: 2019-04-11
  • Giltighetstid: 2021-04-01
  • Senast reviderad: 2019-04-11
  • Version: 1

Hänvisningar

  • I enlighet med lagändringen den 1 maj 2011 gällande ansvarsfördelningen mellan kommuner, d.v.s. att bosättningskommunen ersätter vistelsekommunens kostnader vid verkställighet av beslut enligt 2 kap. 7 § SoL.

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken