Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för från ansökan till verkställighet – tillfällig vistelse i Gislaveds kommun

När en enskild från en annan kommun tillfälligt önskar vistas i Gislaveds kommun är det flera olika professioner som behöver samverka för att få ett effektivt flöde. Denna rutin är till för att tydliggöra vem som ska göra vad efter att ansökan om tillfällig vistelse i Gislaveds kommun inkommit.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller när en annan kommuns invånare önskar vistas i Gislaveds kommun tillfälligt.

Rutinen gäller för enheten för bistånd – Vård och omsorg.

RUTINEN

ANSVARSFÖRDELNING

Biståndshandläggare
1. Vid tillfällig vistelse i Gislaveds Kommun gäller bosättningskommunens avgifter.
När beställning inkommer från en kommun kontaktar biståndshandläggaren den handläggare som är ansvarig för beställningen för att svara på om den kom in två veckor före uppstart.
2. Be systemadministratör att lägga upp personen med avvikande adress i Magna Cura (MC). Avvikande adress ska vara vistelseadressen i Gislaveds kommun.
3. Ta beslut och skapa en utredning tex beslutskod 4240, 4040 annan kommun.
4. Meddela avgiftshandläggare att en person från en annan kommun kommer att vistas i Gislaveds kommun. Ge kopia på beställningen från annan kommun till avgiftshandläggaren.
5. Skicka beställningen och genomförandeplan till vald utförare i Gislaveds kommun.
6. När personen återvänt till bosättningskommunen avslutas ärendet i MC.

Avgiftshandläggare
1. Första dagen i månaden kontrolleras Phoniro om bosättningskommunen ska debiteras för utförd tid annars är det den beviljade tiden som ska läggas in på fakturan i Fakturainfarten, se separat rutin.
2. Se till att det inte skapas en faktura till brukaren i MC.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta enhetschef på Enheten för bistånd – Vård och omsorg

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-05-17

  • Dokumentets namn: Rutin från ansökan till verkställighet – tillfällig vistelse i Gislaveds kommun)
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Dokumentansvarig: Enhetschef bistånd – Vård och omsorg
  • Dokumentet beslutat av: Enhetschef bistånd – Vård och omsorg
  • Ursprungligt upprättandedatum: 2019-04-11
  • Giltighetstid: 2021-04-01
  • Senast reviderad: 2019-04-11
  • Version: 1

Hänvisningar

  • I enlighet med lagändringen den 1 maj 2011 gällande ansvarsfördelningen mellan kommuner, d.v.s. att bosättningskommunen ersätter vistelsekommunens kostnader vid verkställighet av beslut enligt 2 kap. 7 § SoL.

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken