Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för handläggning av överklagat beslut ställt till inkommer till Enhet för bistånd

Denna rutin gäller för Enheten för bistånd - Vård och omsorg och Enheten för bistånd - Funktionshinder. I den här rutinen finner du en kortfattad beskrivning av vilka steg som är centrala i handläggningen av ett överklagat beslut.

Rutinen är fördelad på roller för att det ska vara tydligt vem som gör vad.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller för de överklagade beslut som inkommer till Enheten för bistånd – Vård och omsorg och Enheten för bistånd - Funktionshinder.

ORD OCH BEGREPP

System/verksamhetssystem

När det i denna rutin står system eller verksamhetssystem är det Magna Cura som åsyftas.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Administrativ personal

1. Ta emot överklagan och stämpla in den med dagens datum.2. Lägg överklagan i postfacket till aktuell handläggare.

Biståndshandläggare, LSS-handläggare, LSS/-biståndshandläggare

3. Dokumentera inkommen överklagan i systemet.

4. Fatta beslut och dokumentera i systemet om överklagan inkom i rätt tid eller  ej.

5. Överväg om beslutet ska ändras och dokumentera det i systemet. 

6. Meddela brukaren, förvaltare, god man, vårdnadshavare ditt beslut via telefonsamtal, dokumentera det i systemet.

7. Om beslutet ska ändras öppnas en ny utredning.

8. Om beslutet inte ska ändras skriv ut ansökan och utredning.

9. Fyll i blanketten ”Överklagat beslut blankett 2018” under G:/Aho/gemensamt/ Blankett Broschyr.

10. Överlämna överklagandet, blanketten ”överklagat beslut”, ansökan, utredning, ev. yttrande till den administrativa personalen.

Administrativ personal

11. Scanna handlingarna till USB som finns i postpärmen. Följ instruktion på stora skrivaren.

12. Expediera handlingarna till förvaltningsdomstolen via Förvaltningsrätten i Jkpg hemsida. Välj genväg till kontaktformulär/Gå vidare till kontaktformulär. Fyll i uppgifter enligt mall i postboken. Skriv ut kontaktformuläret genom att trycka på ”Öppna”. Stämpla formuläret med expedieringsdatum och din initial. Radera handlingarna från USB.

13. Expediering av ärendet skrivs in i systemet under
socialdokumentation/anteckning: ”Det överklagade beslutet gällande xxxx (komplettering till mål nr)har idag exp. till Förvaltningsrätten i Jönköping via kontaktformulär på Förvaltningsrättens hemsida.

14. Skriv in i systemet på huvudbilden/ juridiska frågor/utlämnande  av handlingsjournalkopia:                                                                                              Utlämnat den: 201xxx (när handlingarna skickats till Förvaltningsrätten)

Utlämnat av: ditt namn

Mottagare: Förvaltningsrätten i Jönköping

Avser period: 201x-xx-xx (beslutsdatum)

Anteckningar: ”Handlingar rörande det överklagade beslutet gällande ”xxxxx” Lägg till/OK

15. Dokumentera i postpärmen vilket ärende som är skickat.

16. Handlingarna lämnas till handläggaren med kontaktformuläret överst. Se till att du får bekräftelse av handläggaren att handlingarna kommit in till
Förvaltningsrätten.

Biståndshandläggare, LSS-handläggare, LSS/-biståndshandläggare

17. Meddela administrativ personal att du fått bekräftelse via e-post att
handlingarna är inskickade till Förvaltningsrätten.

18. Arkivera handlingarna i akten.   

 

Rutin för handläggning när en dom inkommer till Enheten för bistånd


Administrativ personal

1. Ta emot och stämpla domen, det ska finnas stämpel från kommunregistrator annars skickar du upp den till kommunkansliet igen. Dokumentera utfallet i postpärmen.

2. Följ rutinen för dom skickas på cirkulation, läs i postpärmen.

Biståndshandläggare, LSS-handläggare, LSS/-biståndshandläggare

3. Dokumentera i systemet att domen är inkommen.

4. Agera utifrån domslutet.

5. Föredra domen på handläggarmötet.

6. Arkivera domen i akten.                      


HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmaste enhetschef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2019-08-05

  • Dokumentetsnamn: Rutin för handläggning av överklagat beslut
  • Dokumentet gäller för: Enheten för bistånd - Vård och omsorg och Enheten för bistånd - Funktionshinder
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Upprättande datum:
  • Giltighetstid: 2020-08-01
  • Dokumentansvarig: Enhetschef för Enheten för bistånd - Vård och omsorg och Enheten för bistånd - Funktionshinder
  • Dokumentet beslutat av: Enhetschef för  Enheten för bistånd - Vård och omsorg och Enhetschef för Enheten för bistånd - Funktionshinder
  • Senast reviderad: 2019-08-05
  • Version: 4

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken