Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för hantering av post till personer med skyddade personuppgifter

Vi åtar oss att förmedla post till personer med skyddade personuppgifter både inom Sverige och utomlands. Det finns särskilda rutiner för postförmedling och särskilda skattekontor som hanterar posten.
För att hantera förmedlingsposten tryggt och säkert har vi utarbetat en rutin för hanteringen av posten. All post som ska förmedlas ska sändas till Skatteverkets särskilda postförmedlingsadress i Göteborg. Tänk på att all förmedlingspost kommer fram någon dag senare till mottagaren än om du själv skickat den direkt till mottagaren. Vi förmedlar alla typer av försändelser.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Enheten för bistånd – vård och omsorg

RUTINEN

Gör följande med den post som du vill att Skatteverkets postförmedlingsservice ska förmedla:
• Det brev som ska förmedlas ska läggas i ett slutet kuvert. Kuvertet ska ha uppgift om avsändaradress så att Skatteverket kan returnera försändelsen om vi inte kan nå mottagaren.
• På kuvertet ska du skriva mottagarens personnummer och, om möjligt, mottagarens fullständiga namn.
• Du ska sedan lägga kuvertet i ett ytterkuvert som sänds till Skatteverkets postförmedlingsadress. Flera försändelser kan givetvis läggas i samma ytterkuvert.
• Posten kommer att förmedlas till mottagaren oavsett var mottagaren bor.

Avvikelse i rutin vid utbetalningsavier och rekommenderade brev

Brevet eller avin ska adresseras direkt till mottagaren på följande vis:

Namnet på mottagaren (för- och efternamn)
000000-0000 (personnummer)
Skatteverkets förmedlingsadress

Förmedlingsadress

Post som ska förmedlas, sänds till Skattehanverkets postförmedlingsadress. Postförmedlingsadressen är:

Skatteverket
Förmedlingsuppdrag
Box 2820
403 20 GÖTEBORG

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta berörd enhetschef

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2019-02-27

  • Dokumentets namn: Rutin för hantering av post till personer med skyddade personuppgifter
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Dokumentansvarig: Enhetschef Enheten för bistånd - Vård och omsorg
  • Dokumentet beslutat av: Enhetschef Enheten för bistånd - Vård och omsorg
  • Ursprungligt upprättandedatum: 2017-08-21
  • Giltighetstid: Tills vidare
  • Senast reviderad: 2019-02-20
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken