Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Senior Alert

Senior Alert är ett kvalitetsregister som är tillgängligt via webben där varje person som, 65 år eller äldre och har kontakt med vård eller omsorg, registreras vad gäller riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion.

Med hjälp av Senior Alert vill Gislaveds kommun utveckla förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg. Det multiprofessionella teamet på varje område tar fram åtgärdsplan på de risker som uppmärksammats i riskbedömningen.

Behörighet

Det krävs behörighet för att kunna registrera i Senior Alert. För att kunna registrera krävs att man har ett aktuellt SITHS-kort, samt lägsta behörighet "användare" i registret.

Användare

På arbetsplatsen finns en lokalkoordinator som administrerar behörigheter. Ta kontakt med din chef för att få information om vem som administrerar behörighet på din arbetsplats.

Lokalkoordinator

Lokalkoordinatorn administrerar behörigheter på den egna arbetsplatsen. Enhetschefen utser vem som ska vara lokalkoordinator och kontaktar utvecklingsledare, som tilldelar behörighet lokalkoordinator. För att kunna vara lokalkoordinator krävs ett aktuellt SITHS-kort.

Lokalkoordinatorn ansvarar för att tilldela samt ta bort behörigheter i registret på arbetsplatsen.

Instruktionsfilm för lokalkoordinatorer om att administrera behörigheter i Senior Alert: 

Senast ändrad 2018-12-18

Länkar

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken