Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för arbets- och skyddskläder för vård- och omsorgsboende, Socialförvaltningen

Kommunens riktlinjer för arbetsläder och skyddskläder fastställs av personalutskottet. Riktlinjerna anger de övergripande principerna vad gäller arbetskläder och skyddskläder i kommunen och beskriver också lagstiftning som finns på området. Enligt riktlinjerna avgör varje förvaltning behovet av arbetskläder med utgångspunkt från gällande föreskrifter och riktlinjer. Socialförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att riktlinjerna för arbetskläder ska omhändertas och brytas ned av respektive programområde, det är med den bakgrunden som dessa rutiner har tagits fram.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller för verksamhetsområde vård- och omsorgsboende.

ORD OCH BEGREPP

Arbetskläder ska enbart vara märkta med Gislaveds kommuns logotyp.

Eventuellt namn, befattning eller arbetsställe kompletteras med bricka.

Arbetskläderna är arbetsplatsbundna i ett basförråd på varje arbetsplats där den anställde är grundplacerad. De kläder som ska bäras under arbetspasset väljs ur basförrådets sortiment. Privata kläder tillåts inte. Det innebär att varje personal hämtar arbetskläder för dagen i ett basförråd och lämnar de för tvätt efter dagens slut. Ytterkläder förvaras tillgängliga på arbetsplatsen och tvättas vid behov. I basförrådet garanteras arbetskläder i rätt storlek och funktion, ej arbetsskor.

Låsbart klädskåp ska tillhandahållas till samtlig personal, oavsett anställningsform. Kökspersonal och omvårdnadspersonal ska ha skilda omklädningsrum på grund av smittorisk.

OMRÅDENAS BASFÖRRÅD

Utifrån vilka ansvarsområden som finns på arbetsplatsen ska basförrådet bestå av följande:


Bilden visar en tabell på vilka kläder som ingår i basförråd i de olika verksamheterna

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta utvecklingsledare vård- och omsorgsboende.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2019-07-03

  • Dokumentetsnamn: Rutin för arbets- och skyddskläder för vård och omsorg, Socialförvaltningen
  • Dokumentet gäller för: Vård- och omsorg
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Utvecklingsledare vård- och omsorg
  • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp Vård- och omsorgsboende resp Omsorg ordinärt boende/ HSL
  • Senast reviderad: 2016-03-16
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken