Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för beslut om korttidsplats utanför kontorstid

Den här rutinen gäller för situationer då behov av korttidsplats uppstår utanför kontorstid.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen är förvaltningsgemensam och gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

RUTINEN

Beslut om korttidsplats fattas av biståndshandläggare. Undantag är då akuta situationer uppstår utanför kontorstid i det ordinära boendet (exempelvis att anhörigvårdare blir sjuk). Vid akuta situationer kan sjuksköterska bevilja korttidsplats till och med närmaste vardag förmiddag.

ANSVARSFÖRDELNING

Korttidssamordnare
Inför helg skickar du ut information om lediga korttidsplatser till samtliga sjuksköterskor.

Omvårdnadspersonal
Du tar kontakt med sjuksköterska då du upplever att det finns ett akut behov av korttidsplats.

Sjuksköterska
Du avgör om akut behov av korttidsplats finns alternativt annan vårdnivå.

Inför helg ska information om lediga korttidsplatser skickats till samtliga sjuksköterskor av korttidssamordnare.

Om information ej kommit/behovet uppstår en vardag utanför kontorstid följ ordning nedan:

  • I första hand: undersök om ledig ordinarie korttidsplats finns.
  • I andra hand: undersök växelvårdsplatserna
  • Sista alternativet är att använda en ledig permanent plats. Ta då kontakt med chef i beredskap som fattar beslutet.

När personen kommer till en korttids ska du skicka meddelande i verksamhetssystemet till biståndshandläggargruppen (AMOT), så att mottagningsgruppen har det tillhanda närmaste vardag.

Du skickar även information till den enhetschef som ansvarar för det område där den enskilde tillfälligt har placerats.

Chef i beredskap
Du mottar samtal från tjänstgörande sjuksköterska angående behov av akut korttidsplats på permanent plats. Du fattar beslut om detta och ger sjuksköterska uppdrag att verkställa.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef.

Senast ändrad 2019-08-05

  • Dokumentetsnamn: Rutin för beslut om korttidsplats utanför kontorstid
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2021-04-01
  • Dokumentansvarig: Enhetschef biståndsenheten - vård och omsorg
  • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef omsorg ordinärt boende/ HSL
  • Senast reviderad: 2019-04-11
  • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken