Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin då brukare i ordinärt boende inte öppnar vid hembesök eller inte svarar i telefon vid telefonservice

Denna rutin gäller då du varit på hembesök i ordinärt boende och den du skulle besöka inte öppnar.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen är förvaltningsgemensam och gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare
1. Läs igenom dokumentation för att klargöra att den enskilde inte är inlagd på sjukhus eller är bortrest.
2. Lyssna av telefonsvarare för att kontrollera att den enskilde inte har avsagt sig hjälpen.
3. Gör ytterligare ett par försök att nå personen eller anhöriga/god man.
4. Om du inte hittar någon information om att den enskilde skulle vara bortrest eller dylikt: Två medarbetare går in i bostaden och söker igenom alla rum och biutrymmen, källare etc.
5. Kontakta anhöriga.
6. Om du efter att ha vidtagit dessa åtgärder fortfarande inte får tag på personen ska du informera områdeschef eller chef i beredskap.

Enhetschef i beredskap
1. Du blir kontaktad av medarbetare med information om att en brukare inte är hemma vid planerat hembesök.
2. Du rådgör med medarbetarna för att besluta om ni ska kontakta polisen.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Senast ändrad 2019-08-05

  • Dokumentetsnamn: Rutin då brukare i ordinärt boende inte öppnar vid hembesök eller inte svarar i telefon vid telefonservice  
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig:   Socialförvaltningens  verksamhetschefer
  • Dokumentet beslutat av: Socialförvaltningens ledningsgrupp
  • Senast reviderad: 2015-06-02
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken