Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

 Rutin för då digitala lås inte fungerar

Den här rutinen gäller för situationer då digitala lås till ordinära boenden inte fungerar.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen är förvaltningsgemensam och gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare

Följande gäller om låset inte fungerar:
Då det inte går att ta sig in utifrån – använd nyckel. Kontakta därefter digitala serviceteamet.

Då vårdtagaren inte kan ta sig ut – kontakta digitala serviceteamet
tfn, gäller vardagar 07.30-16.00. Övriga tider kontaktas chef i beredskap.
Övriga problem – ta kontakt med digitala serviceteamet.

Telefonnummer till digitala serviceteamet är 0371-813 54 telefontid vardagar kl. 8-10.

Mobilnummer övrig tid 070-180 39 32 och 070-180 39 33.

Chef i beredskap

Du ansvarar för att kontakta Bravida då brukare inte kan ta sig ut från sin bostad.

Telefonnumret till Bravida är: 0370-69 27 00
Det är ett växelnummer, genom att ringa numret får du mer information om vart du ska vända dig.

HAR DU FRÅGOR?

Vid frågor kring rutinen kontakta din chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 3

Senast ändrad 2019-08-05

  • Dokumentetsnamn: Rutin för då digitala lås inte fungerar
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig:  Socialförvaltningens verksamhetschefer
  • Dokumentet beslutat av: Socialchef
  • Senast reviderad: 2016-05-13
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken