Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin då ett hjälpmedel går sönder

Denna rutin gäller då ett hjälpmedel t.ex. lyft eller vårdsäng går sönder.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen är förvaltningsgemensam och gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen där hjälpmedel används.

RUTINEN

Ordinarie arbetstid vardagar 7.30–16.00

 

Kommunens hjälpmedel

Under ordinarie arbetstid har kommunens hjälpmedelstekniker serviceansvar för kommunens hjälpmedel, d.v.s. de med röd etikett.

I första hand kontaktas ansvarig arbetsterapeut eller sjukgymnast om ett hjälpmedel krånglar eller går sönder, i andra hand kontaktas hjälpmedelsteknikern.

Rehabenheten: kl. 8.00–10.00: 0371-810 60

                         Övriga tider: 070-668 10 50

Hjälpmedelstekniker: Hasse Johansson tfn 0371-810 87, 0706-79 10 87

Hjälpmedel i ordinärt boende

Hjälpmedelscentralen har serviceansvar för de hjälpmedel som finns i ordinärt boende.

Hjälpmedelcentralen finns tillgänglig: måndag till torsdag kl. 8.00–17.00 och fredagar kl. 8.00–16.00.

Kontaktuppgifter:

Tfn 036-32 87 00 Fax 036-32 87 40

Länssjukhuset Ryhov hus P5, Försörjningsvägen 1, 551 85, Jönköping

hjalpmedelscentralen@lj.se

Utanför ordinarie arbetstid

 • På särskilt boende ska alltid en extra mobil lyft och tillhörande lyftsele och en extra vårdsäng finnas att tillgå om ett sådant hjälpmedel går sönder.
 • Om en lyft eller säng går sönder eller om en enskild har ramlat och inte kommer upp i ordinärt boende så finns det en mobil lyft och lyftsele på Gislow, Mariagården och Hestragården att använda vid akuta situationer. Koden till förrådet på Mariagården där lyften står är 2013.
 • Om en vårdsäng i ordinärt boende går sönder utanför hjälpmedelscentralens kontorstid har vi idag ingen beredskap.

TÄNK PÅ!

Om ni behöver hämta en lyft på Gislow, Hestragården eller Mariagården måste ni vara två personal som bär in lyften i bilen och lika många som bär in den i den enskildes hem. Bilen bör vara av större modell, t.ex. kombi, för att lyften ska få plats.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Senast ändrad 2019-01-21

 • Dokumentetsnamn: Rutin då ett hjälpmedel går sönder 
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Dokumentansvarig: Socialförvaltningens verksamhetschefer
 • Dokumentet beslutat av:Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 • Senast reviderad: 2015-06-02
 • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken