Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin från beslut till verkställighet- matdistribution

 När en enskild beviljats matdistribution är det flera olika professioner som behöver samverka för att få ett effektivt flöde. Denna rutin är till för att tydliggöra vem som ska göra vad efter att beslut om matdistribution är fattat.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Här skriver du inom vilka områden rutinen gäller. T.ex. inom samtliga områden för er enhet, inom hela socialförvaltningen eller dylikt. Byt ut denna text mot din egen.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Biståndshandläggare
1. När en ansökan kommit in och beviljats ska du fylla i eventuell allergi eller överkänslighet i Magna Cura.
2. Du skickar en beställning till berört hemtjänstområde.
3. Du gör eventuella justeringar i matdistributionen efter information från hemtjänsten.

Verksamhetsledare
1. Du tar emot en beställning på matdistribution.
2. Du lämnar beställningen till köket.
3. Du planerar in insats.
4. Du har ett samtal med brukaren om matdistributionen.
5. Du verkställer insats i Magna Cura så snart insatsen påbörjats.
6. Du kontaktar biståndshandläggaren vid förändringar i matdistributionen.

Personal/ kontaktman
1. Upprätta genomförandeplan inom tre veckor från påbörjad insats.

HAR DU FRÅGOR?

 Kontakta berörd enhetschef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2018-12-14

  • Dokumentetsnamn: Från beslut till verkställighet - matdistribution
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2020-05-01
  • Dokumentansvarig:  Enhetschef för bistånd- vård och omsorg
  • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef vård och omsorgsboende
  • Senast reviderad: 2018-05-01
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken