Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin från beslut till verkställighet – vård och omsorgsboende

Rutin som beskriver boendeplacering från beslut till verkställighet. När en individ beviljats lägenhet på vård- och omsorgsboende är det flera olika professioner som behöver samverka för att få ett effektivt flöde. Denna rutin är till för att tydliggöra vem som ska göra vad efter att beslut om särskilt boende är fattat.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller när en individ beviljats lägenhet på vård- och omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen (2001:453).

ORD OCH BEGREPP

BOSAM Meddelandegrupp i verksamhetssystemet för
boendesamordningsgruppen för vård- och omsorgsboende. Gruppen består av utsedda enhetschefer och administrativa assistenter inom vård och omsorg samt avgiftshandläggare och ansvarig biståndshandläggare.

Magna Cura Verksamhetssystem

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Ansvarig biståndshandläggare

 1. Du signerar beställningen (B0/BE).
 2. Skicka meddelande till meddelandegruppen BOSAM vid nytt beslut om vård- och omsorgsboende. Ange eventuella boendeönskemål och/ eller särskilda skäl och annan information som är av vikt i meddelandet.
 3. Du mottar meddelande från enhetschef om att individ tackat ja eller
  nej till vård- och omsorgsboende.
 4. Du meddelar beröd personal om att individen har tackat ja till vård- och omsorgsboende, vilket boende och eventuellt inflyttningsdatum.
 5. Du avslutar övriga pågående ärenden dagen före verkställighetsdatum för vård- och omsorgboende.

Boendesamordning enhetschef

 1. Du mottar meddelande om ledig lägenhet via verksamhetssystemet.
 2. Du mottar beslut om vård- och omsorgsboende från enheten för  bistånd- vård och omsorg antingen via meddelande i verksamhetssystemet alternativt via listutdrag i verksamhetssystemet minst en gång/ vecka.
 3. Tilldela boendelägenhet för individen.
 4. Skicka namn och personnummer på den person som ska erbjudas lägenhet till berörd enhetschef på vem vederbörande ska erbjuda lägenhet.
 5. Du mottar meddelande från berörd enhetschef om individ tackat ja eller nej till vård- och omsorgsboende, svarsdatum, vilket datum vederbörande erbjöds lägenhet samt inflyttningsdatum.

Boendesamordning assistent

 1. Du mottar meddelande om ledig lägenhet via verksamhetssystemet.
 2. Du registrerar individ med beslut om vård- och omsorgsboende i boendemodulen i verksamhetssystemet. Registrera datum för beslutet samt eventuella önskemål om boende. Ange särskilda skäl såsom demens, parboende etc i kommentarsrutan.
 3. Du mottar beslut om vård och omsorgsboende från biståndsenheten antingen via meddelande i verksamhetssystemet alternativt via listutdrag i verksamhetssystemet minst en gång/ vecka.
 4. Du mottar meddelande från berörd enhetschef om individ tackat ja eller nej till vård- och omsorgsboende, inflyttningsdatum samt vilket datum vederbörande erbjöds boende.
 5. Ange utfallet, svarsdatum samt datum för erbjudande i boendemodulen.
 6. Om ja registrera datum för inflyttning i boendemodulen. Ange eventuellt önskemål om omplacering.
 7. Om nej registrera svaret i boendemodulen.
 8. Du placerar individen på det aktuella boendet efter att beslutet är
  verkställt. 

Enhetschef

 1. Du ansvarar för att meddelandegruppen för din enhet i verksamhetssystemet är aktuell.
 2. Meddela senast nästkommande vardag boendesamordningsgruppen, via meddelandegruppen BOSAM i verksamhetssystemet, när en hyresgäst har avlidit. Ange enhet och lägenhetsnummer.
 3. Meddela så snart som möjligt boendesamordningsgruppen, via meddelandegruppen BOSAM i verksamhetssystemet, om renovering ska göras och från vilket datum som lägenheten är tillgänglig för inflyttning.
 4. Du mottar namn på den som du ska erbjuda lägenhet.
 5. Läs beställningen för att skapa dig en bild om individen. Sök fram individen via personnummer.
 6. Du kontaktar individen omgående och erbjuder lägenhet. Individen har en (1) dag på sig att lämna besked.
 7. Om ja bestäm inflyttningsdag och meddela individen, inflyttning ska ske inom sju (7) dagar under förutsättning att lägenheten är inflyttningsklar. Meddela boendesamordningsgruppen erbjudandedatum, svarsdatum och inflyttningsdatum, var individen flyttar in och vad placeringen avser till boendesamordningsgruppen, via meddelandegruppen BOSAM. Meddela andra berörda på boendet om inflyttning.
 8. Om nej meddela snarast boendesamordningsgruppen via meddelandegruppen BOSAM.
 9. Dokumentera erbjudande om lägenhet, svar och planerat inflyttningsdatum i social dokumentation.
 10. Vid behov erbjuds hembesök innan inflyttning.
 11. Efter inflyttning håller du välkomstsamtal med individen, eventuella
  anhöriga/närstående, kontaktman och sjuksköterska.

Administrativ assistent

 1. Du meddelar fastighet om vem som ska flytta in i lägenheten och från vilken dag hyreskontraktet ska gälla (hyran gäller från den dag individen tackat ja till lägenheten, under förutsättning att den är inflyttningsklar).
 2. Du verkställer beslut i verksamhetssystemet så snart insatsen påbörjats, dock senast nästkommande arbetsdag.

Verksamhetsledare/ Administrativ assistent

 1. Du verkställer beslut i verksamhetssystemet så snart insatsen påbörjats, dock senast nästkommande arbetsdag.

 

(Upprättad 2018-07-09)

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta berörd enhetschef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2019-03-20

 • Dokumentetsnamn: Rutin från beslut till verkställighet - vård och omsorgsboende
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2019-09-30
 • Dokumentansvarig: Enhetschef boendesamordning och enhetschef enheten för bistånd - Vård och omsorg
 • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef Vård och omsorgsboende
 • Senast reviderad: 2018-09-24
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken