Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för handläggning av abonnemang för förbrukningsartiklar

Denna rutin avser handläggning av abonnemang för förbrukningsartiklar på vård- och omsorgsboende.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Enheten för bistånd – vård och omsorg och verksamhetsområde vård- och omsorgsboende

ORD OCH BEGREPP

Avsluta abonnemang för förbrukningsartiklar
Avslut av abonnemang måste inkommit från hyresgäst senast 25:e i månaden för att kunna träda i kraft nästkommande månad.

Abonnemang för förbrukningsartiklar
Månadsabonnemang för förbrukningsartiklar ingår automatiskt när brukare beviljas särskilt boende. Hen måste aktivt avsäga sig abonnemanget. Därefter ansvarar brukaren/ hyresgästen för inköp och att det finns förbrukningsartiklar tillgängliga.

Verksamhetssystem
Med verksamhetssystem i denna rutin avses Magna Cura.

RUTINEN

ANSVARSFÖRDELNING

Enhetschef

 1. Du informerar blivande hyresgäst om abonnemang för förbrukningsartiklar vid erbjudande om lägenhet.
 2. Informera om månadskostnaden och att abonnemanget är frivilligt. Att man aktivt måste avsäga sig abonnemanget om man inte önskar att ha det och att man då själv ansvarar för inköp av dessa produkter.
 3. Lämna ut informationsmaterial om möjligt.

 

Administrativ assistent

Vid inflyttning

 1. Du lämnar ut blankett för påskrift av abonnemang för förbrukningsartiklar till blivande hyresgäst i samband med att hyreskontraktet lämnas ut för påskrift.
 2. Du mottar påskriven blankett om abonnemang för förbrukningsartiklar och förvarar denna i avsedd pärm.

Avsluta abonnemang

 1. Du mottar att hyresgäst vill avsluta abonnemang för förbrukningsartiklar.
 2. Du informerar hyresgästen om vad avslut av abonnemanget innebär, det vill säga att hyresgästen själv ansvarar för inköp av dessa artiklar.
 3. Du lämnar ut blankett för påskrift om att hyresgästen avsäger sig abonnemang för förbrukningsartiklar.
 4. Du mottar påskriven blankett om abonnemang för förbrukningsartiklar och förvarar denna i avsedd pärm.
 5. Du meddelar avgiftshandläggare via meddelande i verksamhetssystemet senast efterföljande arbetsdag att hyresgäst vill avsluta abonnemang.
 6. Du meddelar berörda inom er verksamhet att hyresgästen har avslutat abonnemang för förbrukningsartiklar.

Tecknande av abonnemang för hyresgäst som tidigare har tackat nej

 1. Du mottar att hyresgäst vill teckna sig för abonnemang för förbrukningsartiklar.
 2. Du informerar hyresgästen om vad abonnemanget innebär samt lämnar ut informationsmaterial vid behov.
 3. Du lämnar ut blankett för påskrift om att hyresgästen tecknar sig för abonnemang för förbrukningsartiklar.
 4. Du mottar påskriven blankett om abonnemang för förbrukningsartiklar och förvarar denna i avsedd pärm.
 5. Du meddelar avgiftshandläggare via meddelande i verksamhetssystemet senast efterföljande arbetsdag att hyresgäst tecknar sig för abonnemang för förbrukningsartiklar.
 6. Du meddelar berörda inom er verksamhet att hyresgästen har tecknat abonnemang för förbrukningsartiklar.

 

Avgiftshandläggare

Avsluta abonnemang

 1. Du mottar meddelande om att hyresgäst avsäger sig abonnemang för förbrukningsartiklar.
 2. Du avregistrerar avgiften för abonnemanget i verksamhetssystemet samt dokumenterar det i social dokumentation.

Tecknande av abonnemang för hyresgäst som tidigare har tackat nej

 1. Du mottar meddelande om att hyresgäst tecknar sig för abonnemang för förbrukningsartiklar.
 2. Du registrerar avgiften för abonnemanget i verksamhetssystemet samt dokumenterar det i social dokumentation.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-04-29

 • Dokumentets namn: Rutin för handläggning av abonnemang för förbrukningsartiklar
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Dokumentansvarig: Ledningsgruppen enhetschefer inom vård- och omsorgsboende
 • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef för vård- och omsorgsboende
 • Ursprungligt upprättandedatum: 2019-04-26
 • Giltighetstid: 2021-04-01
 • Senast reviderad: 2019-04-26
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken