Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

När hyresgäst avlider på särskilt boende

Administrativ rutin för till vem och vilken information som ska lämnas när hyresgäst avlider på särskilt boende.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

För administrativ assistent inom vård och omsorg.

ORD OCH BEGREPP

Hyreskontrakt upprättat före 2015-01-01
Uppsägningstiden är 30 dagar från kommande månadsskifte. Om lägenheten behålls under hela uppsägningstiden och nycklarna lämnas tillbaka före uppsägningstiden gått ut, och det flyttar in en ny hyresgäst inom den aktuella perioden, betalas del av hyreskostnaden tillbaka till dödsboet.

Hyreskontrakt upprättat efter 2015-01-01
Uppsägningstiden är 10 dagar från det att den enskilde avlidit.

Flyttstädning
Flyttstädning i särskilt boende/gruppboende när en boende flyttar eller avlidit, ombesörjs i första hand av anhöriga/god man. Om anhöriga/god man inte har möjlighet kan personalen utföra städningen till självkostnadspris om utflyttning inte skett inom10 dagar efter den enskilde avlidit. Sker utflyttning inom 10 dagar efter den enskilde avlidit utförs städning kostnadsfritt.

För mer information se gällande ”Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning”.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Administrativ assistent
När en hyresgäst, som bor inom särskilt boende avlider mailar du till fastighetskontoret och skickar meddelande i verksamhetssystemet till boendesamordningsgruppen senast nästföljande arbetsdag.

Till fastighetskontoret meddelas följande uppgifter:
- Namn och personnummer på den avlidne
- Datum då hyresgästen avled
- Lägenhetsnummer och objektnummer
- Uppsägningstid, beroende på när hyreskontraktet upprättats, se Ord och Begrepp.

Till boendesamordningsgruppen via meddelandegrupp BOSAM i verksamhetssystemet, meddelas följande uppgifter:
- Namn och personnummer på den avlidne
- Datum då hyresgästen avled
- Enhet och lägenhetsnummer
- När lägenheten är inflyttningsklar
- Om renovering, ange under vilken period
Om datum för inflyttningsklar inte är fastställt kan detta meddelas separat så snart som möjligt till boendesamordningsgruppen via meddelandegrupp BOSAM i verksamhetssystemet.

(Upprättad 2018-06-01)

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta enhetschef i boendesamordningsgruppen

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2019-06-03

  • Dokumentetsnamn: Rutin för när hyresgäst avlider på särskilt boende
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen, Vårdbostäder
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Enhetschef boendesamordning
  • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef vård- och omsorgboende
  • Senast reviderad: 2018-09-17
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken