Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin vid dödsfall i ordinärt boende

Denna rutin gäller då en person har gått bort i ordinärt boende.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen är förvaltningsgemensam och gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Omvårdnadspersonal

1. För personer som är inskrivna i hemsjukvården gäller att när du upptäcker ett dödsfall i ordinärt boende kontaktar du omedelbart sjuksköterska i hemsjukvården. Sjuksköterskan ansvarar sedan för att följa rutinerna i hälso- och sjukvårdshandboken.

För personer som inte är inskrivna i hemsjukvården: Ta kontakt med den vårdcentral där personen har listat sig, alternativt jourcentralen på kvällar, nätter och helger.

2. Stanna kvar i bostaden tills läkare/ambulans/sjuksköterska har anlänt. Se till att inte vara ensam. Förvissa dig om att bostaden blir låst efter den avlidne har transporterats bort. Om du upplever situationen som obehaglig, be en kollega ta över.

3. Dokumentera i den enskildes journal och meddela berörda professioner (ex. biståndshandläggare, rehab) via meddelandefunktionen i verksamhetssystemet om att den enskilde är avliden samt vilket datum.

Sjuksköterska

1. Du ser till att läkare, polis och anhörig underrättas. Du ansvarar för att följa de rutiner som finns i den lokala handboken för hälso- och sjukvård.

2. Om behov finns informerar du berörd verksamhetschef eller chef i beredskap.

Enhetschef/ Chef i beredskap

Du tar emot samtal från sjuksköterskan. Om sjuksköterskan har agerat enligt rutinen och vidtagit samtliga föreskrivna åtgärder behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-03-26

  • Dokumentetsnamn: Rutin vid dödsfall i ordinärt boende 
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2022-04-01
  • Dokumentansvarig: Socialförvaltningens verksamhetschefer
  • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef Hälso- och sjukvård
  • Senast reviderad: 2019-01-10
  • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken