Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Social dokumentation SoL

Foto: symbolbilder.se

Den här sidan riktar sig i huvudsak till dig som arbetar inom verksanhetsområde vård och omsorg, till exempel omvårdnadspersonal, enhetschef eller verksamhetsledare.

Här hittar du rutiner och mallar för processer inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet, allt från riktlinje gällande social dokumentation , manual för avvikelserapportering och mall för levnadsberättelse.


Senast ändrad 2018-06-04

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken