Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Tidsregistrering

Tidsregistrering görs för att registrera vilken insats enligt SoL, som utförs av personal i hemtjänst samt hur lång tid insatsen tar. 

Registreringen ligger till grund för flera olika delar såsom den utförda tiden som brukaren ska betala för, resursfördelning till det specifika hemtjänstområdet men också som statistiskt underlag.

Senast ändrad 2018-06-21

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken