Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Trygg och säker, samordnad vårdplanering

Syftet med samordnad vårdplanering, SVPL, är att Esther och närstående ska känna trygghet vid in- och utskrivning från sjukhus och att tidigt påbörja samarbete och planering för att skapa en trygg och säker hemgång utan onödiga dröjsmål.

Esther deltar i planeringen, som utgår från Esthers behov och vad som är viktigt för Esther.

Processen för samordnad vårdplanering gäller för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården har behov av insatser från socialtjänst och/eller den kommunala hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Undantag är personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk tvångsvård till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård.

Senast ändrad 2019-03-13

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken