Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Fokusområde trygg och säker vård och omsorg

Strategisk styrggrupp:

SFLG - Socialförvaltningens ledningsgrupp

 

Operativ styrgrupp för vårdsamordning:

Doris Kjellström (sammankallande)

Lena Andersson, Jenny Johansson, Carmen Damian, Emma Abrahamsson, Alma Maslan och Åsa Dahlqvist


Arbetsgrupp för vårdsamordning:

Består av representanter från olika berörda områden.

Rehabenheten: arbetsterapeut, fysioterapeut

Sjuksköterskeorganisationen: sjuksköterska

Enheten för bistånd - vård och omsorg: biståndshandläggare

 

Arbetsgruppens uppdrag:

 • Processkartläggning
 • Identifiera kritiska punkter
 • Hur kommunicerar vi internt och externt MC, Cosmic Link
 • Tider för att möjliggöra SVPL i hemmet tillsammans med vårdsamordnare
 • Ge förslag på mätpunkter
 • Titta över kommunikationsplanen
 • Fundera över informations material/film
 • Identifiera ekonomiska frågor som ska till styrgruppen
 • Finns behov av speciell utrustning
 • Hur ska vi samverka med vårdsamordnare på vårdcentral
 • Hur skapar vi tilltro till organisation hos närstående

Senast ändrad 2019-07-03

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken