Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för att skapa duschmöjligheter på särskilda boenden för personer i ordinärt boende

När vårdtider blir kortare på sjukhus behövs ibland bostadsanpassning när man kommer hem. Ibland kan det handla om att man inte kan genomföra dusch på grund av att denna är otillgänglig i bostaden.

Till nedanstående enheter kan personer komma och duscha som på grund av bristande tillgänglighet i bostaden inte kan duscha där. Detta ska ses som en temporär lösning tills en bostadsanpassning kan genomföras.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Vård och omsorg, Socialförvaltningen

FÖRUTSÄTTNINGAR

Enheter som kan ta emot efter överenskommelse

Smålandsstenar: Hagagården (Dagverksamhetens lokaler är lediga tisdagar/torsdagar)

Reftele, Solbacka: Finns möjligheter de flesta dagar

Gislaved, Blomstervägen: Boka lämplig dag

Burseryd, Ekbacken: Finns möjlighet på förmiddagar

Hestra, Hestragården: Finns möjligheter till dusch i källaren

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare
Hjälp till och förmedla kontakt och bistå med stöd under dusch.

Kontakta assistent eller annan administrativ personal på den aktuella enheten och avtala om tid/tider.

Enhetschef
Skapa möjligheter för att genomföra dusch på särskilt boenden.

Biståndshandläggare
Kan informera brukaren om denna möjlighet.

Rehabpersonal
Vara medveten om att detta kan vara ett tillfälligt alternativ i väntan på bostadsanpassning.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 7

Senast ändrad 2019-01-03

  • Dokumentets namn: Rutin för att skapa duschmöjligheter på särskilda boenden för personer i ordinärt boende
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2021-06-06
  • Dokumentansvarig: MAS
  • Dokumentet beslutat av: Operativa styrgruppen Vårdsamordning
  • Senast reviderad: 2018-06-15
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken