Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för kommunresa

Denna rutin gäller för socialförvaltningen. Kommunresa kan beställas då den enskilde ej har färdtjänsttillstånd och inte kan åka vanlig taxi. Den enskilde måste färdas i rullstol eller liggande på bår för att ha rätt till kommunresa.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

När den enskilde ska åka till, eller ifrån, ett vård- och omsorgsboende/korttidsboende, eller mellan de två ska i första hand färdtjänst, närstående eller taxi användas. Om den enskilde ej har färdtjänst, inte kan åka med närstående eller taxi pga rullstolsburen eller i behov av bårtransport, kan kommunen boka en resa med färdtjänst som kommunen står för.

ORD OCH BEGREPP

Kommunresa Enstaka resa med färdtjänstbil för de som ej har färdtjänsttillstånd, vilket vissa befattningar kan beställa.

Beställningscentralen Dit man ringer för att boka färdtjänst och kommunresa, 020-777 666.

Dokumentationssystem I denna rutin är det Magna Cura som åsyftas.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Undersköterska
När du får till dig att den enskilde ska till en korttidsplats/hem från korttidsplats/byta boende undersöker du om hen har ett färdtjänsttillstånd. Finns det inte, undersöker du möjligheten för närstående att köra eller möjligheten för den enskilde att åka taxi. Om inget av de tre alternativen är möjliga, meddelar du den befattningshavare som får beställa kommunresa. Är personen i ordinärt boende är det biståndshandläggare, är personen på ett boende är det sjuksköterskan där. Informera om att kontakta Beställningscentralen och fylla i en ansökan om färdtjänst. Länk till beställningscentralen ligger till höger under länkar.


Biståndshandläggare/ssk
Du får till dig av undersköterska i kommunen att behov av kommunresa finns. Se över behovet, har personen färdtjänst? Kan närstående köra? Åka vanlig taxi? Om inget av alternativen är möjliga bokar du en kommunresa. Beställ kommunresa via Länstrafikens beställningscentral. Du uppger den enskildes personnummer, till- och från vilken adress resan gäller, datum och tid för avresa, hjälpmedel, ledsagare, kommer personen mötas upp, behöver den hjälp ut ur huset/lägenheten? Du uppger ditt namn, befattning och telefonnummer. Skriv i dokumentationssystemet att resa är bokad. Meddela assistent på bistånd och stöd marie.bokfors@gislaved.se

Enhetschef
Informera om rutin.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2019-01-21

  • Dokumentetsnamn: Rutin för kommunresa
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2020-06-30
  • Dokumentansvarig: MAS
  • Dokumentet beslutat av: Operativa styrgruppen Vårdsamordning
  • Senast reviderad: 2019-01-21
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken